Spedice

Naše firma má bohaté zkušenosti se zajišťováním přeprav formou spedice. Pokud to naše vozidla neumožňují, řešíme požadavky zákazníka spedičně pomocí spolehlivých smluvních partnerů. Vždy zaručujeme maximální spolehlivost a profesionalitu v provedení přepravy. Na každou spediční přepravu se vytváří písemná smlouva o přepravě a objednávka.

Kontaktujte nás